Fotokonkurranse: jeg føler, derfor er jeg

Dyrevernalliansen har satt i gang en fotokonkurranse for å kåre norges fineste dyrebilde. Målet med konkurransen er å sette fokus på at dyr har følelser, evner og behov. Dette er viktig for å begrunne krav om for eksempel nedleggelse av pelsindustrien og dyrepoliti. 

Bildet kan for eksempel være av en katt som leker seg utendørs, en hund som følger et spor, to hester som koser med hverandre, ei ku som steller kalv osv. Jeg har sett gjennom noen av bildene mine og prøvd å finne noen eksempler:


Mamma passer på ungene sine 


Pusen koser seg i sola 


En pusekattfamilie og en mammahest med føllet sitt 

Konkurransen finner dere på Facebook her.  Førstepremien er en iPad. Andre og tredje premie er iTunes gavekort på 500 kr. Premiene er donert til Dyrevernalliansen av Eplehuset. Bli med da vel! :)

#dyrevern #dyrevernalliansen #dyr #foto  


Stopp Toro de Jubilo-tradisjonen

Hvert år, den andre helgen i november, holdes det en festival i byen Medinaceli, Soria i Spania kalt Toro Jubilo. Dette markerer de ved å tenne på hornene til oksene som er dekket med baller av bek. Oksene blir deretter sluppet ut i gatene med brennende horn. Ballene brenner i timesvis og fororsaker store lidelser for oksene. Oksene får ikke gjort annet enn å løpe rundt i smerte, og ofte kræsjer de inn i veggene i et forsøk på å slukke flammene. Den dryppende beken brenner hornene, kroppen, ansiktet, neseborene og øynene, og skaper enorm smerte - samtidig som tilskuere heier og løper rundt og dytter på oksene med stokker for å få dem til å løpe. 

Den glovarme beken renner ned i øynene til oksene, mange blir blinde - til stor glede for innbygerne og borgemesteren. Når oksen til slutt kolapser kaster innbygerne seg over oksen og skjærer den opp i biter mens den enda er i live. Samtidig kutter borgermesteren av oksens penis og testikler, for så å spise dem rå for å gi byen fruktbarhet det kommende året. 


Dette kan du gjøre:

 • Signer på underskriftskampanjene her, her, her og her
 • Spre informasjonen
 • Legg press på myndighetene ved å sende mail/brev. Adresse finner du her
   


Les mer på Sharkonline, og lik den norske facebooksiden Stopp Toro Jubilo-tradisjonen. Les artikkelen i britiske Express her.


Tatover deg for dyrene

Personlig synes jeg tatoveringer kan være utrolig flott. Når pengene samtidig går til en god sak har du en god grunn til å få deg en ny tatovering. I november har du to muligheter til å tatovere deg hvor pengene går til inntekt for Dyrebeskyttelsens Hjelpesenter og organisasjonen Nettverk for dyrs frihet.


Tatoveringsstudioet Tro Håp & Kjærlighet har satt av 1. november, hvor de tatoverer flash (små ferdigtegnede motiver) til inntekt for Nettverk for dyrs frihet. De har tenget 18 forskjellige flash med dyretema man kan velge mellom. Adressen er Storgata 9 i Oslo. Det blir drop-in timer fra kl. 13 og utover, og prisen per tatovering er 500 kr. Eventet på facebook finner du her

23. november tatoverer Memento tattoo i Oslo til inntekt for Dyrebeskyttelsens hjelpesenter. De gjør klar flere forskjellige motiver i forkant man kan velge mellom, og prisen er 500 kr per stykk. Dere kan se motivene her. Fra kl. 12.00 er det mulig å komme innom for drop-in timer. Adressen er Bentsegata 25. Dersom du ikke har lyst til å tatovere deg denne dagen, kan du allikevel komme innom med mat, leker, pledd osv. til Dyrebeskyttelsen. Eller bare stikke innom for å ta en kaffe og prate litt. Representanter fra Dyrebeskyttelsen Hjelpesenter kommer til å være til stede for å snakke om arbeidet de gjør. 

#dyrevern #tatovering #veldedighet #dyrebeskyttelsen #dyrsfrihet


For lavt straffenivå for dyremishandling

I 2001 økte Stortinget strafferammen for brudd på daværende Dyrevernlov fra et til tre år. Formålet med lovendringen var strengere straffer for brudd på dyrevernlovgivningen. Spørsmålet er om den økte strafferammen har medført strengere straffer i praksis. 

Den gamle Dyrevernloven (dvl.) ble erstattet av den nye Dyrevelferdsloven (dvfl.) 1. januar 2010. Med unntak av et strengere skyldkrav, er straffebestemmelsen i dvfl. §37 i all hovedsak en videreføring av tilsvarende bestemmelse i den gamle dvl. §31. Strafferammene er uendret. Før lovendringen var den lengste ubetingede fengselsstraffen gitt på 21 dager. Den lengste betingede fengselsstraffen var 90 dager. Lovens maksimale straff på et år ble altså ikke brukt i noen tilfeller, ikke en gang i nærheten. Den lengste fengselsstraffen som er gitt etter lovendringen er på 100 dager (ubetinget) og 6 måneder (betinget). Lovens maksimale straff på tre års fengsel er altså enda ikke bruktt. 

Bøtenivået har gått noe opp. Lengden på ubetinget fengselsstraff har statistisk sett økt, men straffenivået er fortsatt gjennomgående svært lavt sammenlignet med strafferammen. Lengden på betinget fengselsstraff har gått ned. Lengden på idømt tap av rett til å ha med dyr å gjøre har økt svakt. EKSEMPLER PÅ DOMMER ETTER LOVENDRING

 1. Fjordane tingrett, 22. mai 2007 (klikk på linken for å komme til hele dommen på Lovdata)
  En mann ble dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for vanstell av sauer. På grunn av mangelfull foring og øvrig vanskjøtsel døde 21 sauer. Den tiltalte ble fradømt retten til å eie, ha, bruke, handle med eller stelle husdyr, unntatt katt, i tre år. 

  Til sammenligning har naskeri og tyveri dobbelt så lang fengselstraff, jf. Straffeloven (Strl.) §391a og §257.

 2. Sør-Østerdal tingrett, 11. oktober 2010
  Til tross for anbefalinger fra Mattilsynet, unnlot en hesteholder å sko hesten selv om hovene ble skarpt beskåret. Hesten måtte lide med dette i to år. Straffen ble satt til en bot på kr. 10 000,-. 

  Samme straff fikk en person som hadde oppført seg bråkete på offentlig sted. 

 3. Kristiansand tingrett, 9. februar 2007
  En 49 år gammel mann ble dømt til å betale en bot på kr. 2 000 for å ha avlivet tre kattunger ved å slå dem i hodet med en planke. I formildende retning ble det lagt vekt på at tiltalte ga en fortrolig tilståelse, og at kattungene var nær ved alderen der den anvendte avlivingsmetoden ville vært lovlig, jf. forskriften §3.

  Urinering på offentlig sted straffes med bot på over dobbelt så mye. Eksempel her

 4. Oslo tingrett, 22. desember 2009
  En 50 år gammel mann ble dømt til 30 dager ubetinget fengsel for å ha kastet en hund ned en bakke og deretter sparket den til døde. 

  Proforma ekteskap gav samme fengselsstraff, samt 80 000 i bot.  

 5. Kristiansand tingrett, 23. november 2006
  En mann ble dømt til å betale en bot på kr 4 000 for å ha tatt livet av en katt som kom inn på eiendommen hans ved å kaste flere steiner på katten slik at den døde. 

  Eggkasting på hus gav kr 6 000 i bot.


Det har blitt forsket på at vold mot dyr har sammenheng med vold mot mennesker. Mishandling av dyr bør selvfølgelig tas alvorlig med hensyn til dyrene, men det er også viktig å se sammenhengen mellom ulike typer voldshandlinger. En ofte sitert amerikansk undersøkelse viser at 75% av aggressive kriminelle hadde en foftid med dyremishandling. Flere undersøkelser tyder på at dyremishandling og barnemishandling ofte forekommer i de samme familiene. En studie fra New Jersey fra 1983 viste at 88% av familiene som hadde dyr og mishandlet barna, også mishandlet dyrene. 

Den nye Dyrevelferdsloven slår fast at dyr har egenverdi, men dette er lite nyttig så lenge rettssystemet ikke beskytter dyrene mot ulovlig mishandlig - politiet henlegger dyrevernsaker nesten systematisk, og straffeutmålingene er oftest bare symbolske. Dyremishandling anses ikke som en alvorlig forbrytelse av politiet. 

Samfunnet hadde blitt tryggere for alle dersom vold mot dyr ble sett på som en alvorlig forbrytelse i seg selv. Både NOAH og Dyrevernalliansen jobber iherdig for at dette skal bli tatt mer alvorlig. Bli medlem og støtt deres arbeid!Kilder: Rapport av Dyrevernalliansen "tap av rett" fra 8/10-13, artikkel av NOAH om vold mot dyr


Fakkeltog mot pels 2013Lørdag 9. november er det tid for NOAHs fakkeltog mot pels for tiende år på rad. 

Selv om flertallet av den norske befolkningen er mot pelsdyroppdrett, lever fortsatt rundt en million rever og mink hele sine liv i bur på under 1 kvadratmeter. Disse dyrene er i utgangspunktet aktive rovdyr som ikke får tilfredsstilt sine naturlige atferdsbehov når de holdes i små nettingbur. Les mer om norsk pelsdyroppdrett her

NOAHs fakkeltog mot pels er Nordens største anti-pelsmarkering, og et svært viktig virkemiddel for å legge press på regjeringen til å sette en stopper for næringen. 

Årets markering er ekstra spesiell, da det er 10-årsjubileum for fakkeltoget. Det er over ti år siden Stortinget i en Stortingsmelding fra 2002 lovet å styre mot en avvikling av pelsindustrien om forholdene for dyrene ikke ble betraktelig bedre. Når vi nå får ny regjering blir det spesielt viktig å vise dem at kravet om nedleggelse av pelsindustrien er et folkekrav som de ikke kan overse. For min del er dette første gang jeg deltar i fakkeltoget mot pels. Dette er en sak jeg brenner veldig for, så jeg gleder meg masse til å delta sammen med mange andre motstandere mot pels. Jeg håper at så mange som mulig blir med og deltar i fakkeltoget i år! 

Oppmøtested for Oslo er på Youngstorget. Fakkelsalg og oppstilling begynner fra kl. 17.30 og avgang er presis kl. 18.00. 

Det blir også fakkeltog i disse byene:

 • Trondheim - oppmøte på Torget kl. 19.00
 • Bergen - oppmøte på Sør-delen av Marken kl. 17.30
 • Stavanger - oppmøte på Domkirkeplassen kl. 17.30
 • Tromsø - foreløpig oppmøte på torget kl. 15.00
 • Ålesund - oppmøte på Dronning Sonjas plass kl. 17.30
 • Kristiansand - oppmøte på Øvre Torv kl. 17.45


Dere finner eventet på Facebook her.


Håper å se dere der! Ta med venner og kjente :)Skal du gå i fakkeltog mot pels i år? Hvor?


Norge - en av de verste på hvalfangst

For en liten stund siden snakket jeg med ei som hadde vært på omvisning på EU parlamentet i Brussel. Nordmenn er ikke så populære der for å si det sånn. Du lurer sikkert på hvorfor? Det er fordi Norge er et av de verste landene på hvalfangst. Jeg var faktisk ikke klar over at vi fortsatt drev med det i Norge. Jeg kan heller ikke si at jeg har sett hvalkjøtt på butikken, og har heller aldri spist det.


Hvalene - havets største pattedyr. Ja, de er faktisk pattedyr, og ikke store fisk som mange tror. Det at hvaler lever i et annet element enn oss, har liten ansiktsmimikk, har små øyne og et ansikt som går i ett med kroppen, kan gjøre det lettere å distansere seg fra deres fremmede utseende, og dermed også fra deres lidelse. I 1986 kom det et verdensomspendende forbud mot kommersiell (virksomhet som har profitt som formål) hvalfangst av IWC. Norge, Island og Japan dreper rundt 2500 hval hvert år. Japan dreper opp til 1415 hvaler til "vitenskapelig forskning", mens Norge og Island fortsetter kommersiell fangst etter å ha reservert seg fra forbudet. 

Norge, Japan og Island er de eneste landene som driver med kommersiell hvalfangst. Selv om Japan utfører hvalfangst til "vitenskapelig forskning", blir kjøttet solgt i supermarkeder og andre utsalg. I Norge blir hvaler drept kun på grunn av kjøttet, hvor mesteparten blir konsumert i Nordland og Tromsø. 

Norge har en lang hvalfangshistorie, som startet i 1920. Vågehvalfangst skjer fra fiskebåter utstyrt med kanonharpun. Hvalfangsten forsvares i dag av enkelte med at fangsten tidligere har utgjort en viktig del av næringsgrunnlaget for bosetningen på norskekysten, og at våge-hvalkøtt har lang tradisjon som en del av kostholdet. I dag er det hverken behov eller stor etterspørsel etter hvalkjøtt i nordmennenes kosthold.

Avlivningsmetodene har blitt forbedret de siste årene, men det har vist seg å være vanskelig å unngå tilfeller der hvalene må lide en lang dødskamp. En av fem hvaler lever i flere minutter opp til en time med harpunen i kroppen. Granatharpunen skytes inn i hvalens brystkasse - desto lenger unna hjernen skuddet treffer, desto lenger tid tar det før dyret er dødt. Eksplosjonen inni dyret gir massive skader i muskulatur og organer. 

Enten hvalene lever i sekunder (ofte definert som "momentant død"), minutter eller opp til en time, er smertene de føler i løpet av denne tiden, som følge av granatens skader, ubeskrivelige.


Les mer om hvalfangst på NOAHs kampanjeside her, eller her. 

 


Ja til dyrepoliti i Norge!

 

Det er ikke vanskelig å se at det er behov for dyrepoliti i Norge. Stadig dukker det opp avsløringer om at dyrevelferdsloven ikke blir overholdt, men det blir sjeldent prioritert. Vi trenger dyrepoliti!Argumentet vi hører oftest mot dyrepoliti er at vi allerede har Mattilsynet til å ivareta dyrenes interess. Mattilsynet er underlagt et departement som har som oppgave å fremme næringsinteresser - som ofte er i strid med dyrevern. De har riktignok mange flinke veterinærer, men dette hjelper desverre ikke da de blir pålagt å prioritere andre saker. 

I blant annet USA, England og Sverige har de det som blir kalt for dyrepoliti. Når andre land har klart å få til dyrepoliti, kan Norge klare det også!

I kveld sendes dokumentaren "Bare et dyr" i Brennpunkt på NRK1 kl. 21.30. "Vi ser det altfor ofte, bilder av torturerte kjæledyr i media. Så groteskt at vi snur oss bort og spør: Hvem i all verden kan finne på noe slikt? DEt får vi sjelden vite, fordi gjerningspersonene sjelden blir tatt og dømt. Brennpunkt følger flere tilfeller av seriedrap på katter både i Norge, Sverige og USA. I Norge overser politiet noe som svensk og amerikansk politi er svært opptatt av: De som bevisst skader dyr kan også angripe menneske.r Det viser både internasjonal voldforskning og studier som FBI i USA har gjort." Se dokumentaren her.


Ric O'Barry's Dolphin Project

Delfiner må være noen av de vakreste skapningene som finnes. De regnes faktisk som å være en av jordens smarteste skapninger, og rangeres på andreplass etter mennesker når det kommer til intelligens. Når man ser på bilder av delfiner blir man automatisk dratt mot det varme smilet deres. Vi antar at delfiner alltid er glade siden de smiler hele tiden. Dette er en veldig vanlig missoppfatning de fleste har om delfiner.  
Richard O`Barry ble først kjent på 60-tallet for å ha fanget og trent de fem delfinene som spilte i den kjente TV-serien Flipper. Da Kathy, den ene delfinen som spilte Flipper, døde i armene hans, forstod O`Barry at det å fange og trene delfiner for å underholde mennesker var helt feil. O'Barry hevder at Kathy begikk selvmord. I 1970 grunnla han The Dolphin Project, dedikert til å befri fangede delfiner og lære mennesker rundt om i verden om situasjonen til delfinene. Han var også med i den Oscar-vinnende dokumentaren The Cove fra 2009, der de brukte hemmelige teknikker for å avsløre den årlige delfinjakten som foregår (!) i Taiji, Japan. The Cove
avslører hvordan mer enn 20 000 delfiner og niser (tannhval) blir slaktet hvert år i Japan, og hvordan kjøttet deres, som inneholder giftige nivåer av kvikksølv, selges som mat i Japan og andre deler av Asia - ofte merket som hvalkjøtt. Av og til har slakterne med seg delfintrenere som plukker ut potensielle delfiner som blir trent opp til å opptre i fornøyelsesparker. Taiji er verdens største leverandør av delfiner til delfinarier. De aller fleste i verden er ikke klar over at dette skjer. Formålet med The Cove er å skape verdensomspennende bevissthet rundt den årlige slaktingen samt farene ved å spise sjømat som er forurenset med kvikksølv, og å presse makthaverne til å sette en stopper for slaktingen. Så langt har kampanjen fungert - dvs. at det går i riktig retning. Før The Cove kom ut ble 2000 delfiner drept hvert år i Taiji, i fjor ble "bare" 800 drept. 

EDIT: Fredag 4. oktober sendes det en ny episode av Senkveld på TV2, der blant annet Thomas og Harald skal konkurrere i å lage delfinshow. Ettersom det er spilt inn i Tunisia, er det sannsynlig at de har vært i Friguia Park. Delfinene i denne parken er fanget ville, og det er derfor veldig sannsynlig at disse delfinene kommer fra nettopp Taiji. 


En av norges største bloggere, Sophie Elise, er opptatt av dyrevern - spesielt delfiner. I November reiser hun ned til Taiji for å se og oppleve the cove med egene øyne. Nedenfor har jeg lagt med videoen som ble postet på bloggen Save Japan Dolphins, der de snakker om hvorfor det er viktig å redde delfinvennene våre. 

Den 1. september startet den seks måneders lange delfinjakten igjen. Følg med på facebooksiden her for daglig oppdatering av prosjektet. Jeg har selv sett The Cove, og ble helt sjokkert over at noe sånt kan foregå i 2013. Det må være noe av det verste jeg noen gang har sett! For å fortsette fremgangen må flere få vite om hva som foregår i Taiji. Se dokumentaren og vis den til folk du kjenner! Se trailer nedenfor. 
 
4KRD8e20fBo 

Under har jeg lagt med en video av et foredrag holdt av to norske jenter som har vært i Taiji. 


Dette kan du gjøre for å hjelpe:

♥ Ikke kjøp billetter til delfinshow!

♥ Ikke kjøp billetter til å svømme med delfiner som er tatt i fangenskap!

♥ Vis "The Cove" til alle du kjenner, snakk om det - og vær med på å øke presset på Japan til å ende disse grusomme drapene

♥ Signer på disse underskriftskampanjene 


Pels er UT

Dyrene som blir utnyttet i den norske pelsindustrien er rev og mink. Reven har naturlig en stor bevegelsestrang og et stort behov for å holde seg i aktivitet. Rever er veldig nyskjerrige av seg, og elsker å utforske nye ting. En voksen rev vandrer ca. 10 km hver dag. Den bruker ca 50% av døgnet til å jakte, 35% til å hvile og 10% til å leke og utforske. Minken er kjent for å være et aktivt, oppfinnsomt og lekent dyr. De kan jakte både i vann og på land. De har flere fysiske trekk som viser at vann er deres rette element. De har svømmehud mellom tærne, pelsstruktur for å hindre varmetap når pelsen er våt, og de har blodårer som tilpasser seg kunde i føttene. På revefarmene i Norge sitter revene enten alene eller to og to i bur. Alle burene er laget av netting, og skal etter forskriftene være 75 cm høye. Burene gir revene naturlig nok ikke mulighet til naturlig utfoldelse, og de utvikler ofte forstyrret adferd. Opp mot halvparten av førstegangsfødte sølvrevtisper ammer ikke valpene sine, og noen biter ihjel valpene sine. Revene på revefarmene har lett for å utvikle selvdestruktiv adferd: de spiser på sine egne og andres kroppsdeler i ren frustrasjon. De påfører også seg selv skader og sår ved å grave og bite i nettingen. 

Minkens burtilværelse er lik revens, altså vegger, tak og gulv i netting. Mink i bur har også vist tydelige tegn på adferdsforstyrrelser, som for eksempel tvangsbevegelser. I den største undersøkelsen som eksisterer og steriotypier hos mink, fant man ut at 31-85% av tispene hadde slik adferd. Det er også observert mink som driver med pelsbiting og selvskading. 

Reven på norske pelsfarmer drepes ved elektrisistet ved at elektroder føres inn i munnen og endetarmsåpning og strømmen settes på. Denne metoden er forbudt i mange land, blant annet USA, da de ser på dette som uforsvarlig. Ikke alle rever dør umiddelbart, noe som fører til en svært smertefull død. Mink drepes ved CO2-gass eller ved at nakken brekkes. Ved nesten 100% av tilfellene der det blir brukt CO2-gass opplever dyrene en svie/kløing i øyne og nese, og får en følelse av kveling i ca. 30 sekunder. I Norge er det ikke krav om at CO2-gassen skal være 100% konsentrert. Jo mindre konsentrert gassen er, jo lengre opplever de følelsen av å kveles. Vi vet at det blir produsert pels i Norge, men det er sjelden man ser folk som går rundt med pelskåper nå til dags. Hvor blir det av? I følge Norges Pelsdyralslag eksporteres så mye som 99% av pelsen som produseres i Norge til andre land. De landene som importerer mest norsk pels er Russland og Kina. 

På 90-tallet begynte pelsdyrnæringen å slite - folk ble mer etisk bevisste. Da folk ikke kjøpte like mye pels måtte bransjen finne på noe nytt - de begynte å lure varene sine inn på markedet. Pels ble farget, manipulert og barbert slik at det knapt var mulig å se forskjell på ekte og falsk pels. En liten pelskrage virker kanskje ikke så ille, men dyrene som går med til å lage en pelskrage må lide like mye som de dyrene som blir brukt til å lage en hel pelskåpe. I dag sier bransjens talspersoner at de selger ca 50% av pelsen i vanlige butikker, og at mesteparten blir brukt til pelsdetaljer. Heldigvis er det flere og flere kleskjeder som tar avstand fra pels. Se oversikt over hvilke butikker som ikke selger pels her.Pelsdyrnæringen i Norge er liten hvis vi måler etter antall arbeidsplasser. For de aller fleste pelsdyroppretterne er pelsdyrnæringen bare en tillegsnæring. Inntektene fra pelsproduksjonen er ikke nok, og de fleste vil derfor trenge en ekstra inntekt ved siden av. Det er en bra ting at de fleste har en anne jobb ved siden av, da dette vil gjøre det lettere for pelsdyroppdretterne å få seg arbeid når pelsdyrnæringen avvikles - en dag. 

Det er flere ting du kan gjøre for å hjelpe til å avvikle pelsdyrnæringen i Norge:

♥ Ikke kjøp pels! Dersom du er usikker på om noe er pels, spør i butikken. Det beste er å handle i butikker som ikke selger pels - se oversikt her Last også ned appen "Dyrevennlig" for å få en oversikt over hvilke butikker som ikke selger pels. 

♥ Bli medlem i NOAH her og/eller Dyrevernalliansen her.

♥ Spre informasjon: skriv blogginlegg, send inn leserinnlegg til aviser, del/skriv på sosiale medier, snakk med venner og bekjente, send mail til politikere.

♥ Møt opp i NOAHs fakkeltog mot pels 9. november!
 

 // bildene og informasjonen i dette innlegget er hentet fra kampanjesidene til NOAH mot pels her.

#pels #dyrevern #pelsdyr #dyrevelferd


"Frittgående" høns?

Etter at jeg flyttet hjemmefra og ble vegetarianer har jeg begynt å tenke mye mer på hvor maten jeg kjøper kommer fra. Som vegetarianer har jeg et såkalt lakto-ovovegetabilsk kosthold, som vil si at jeg fortsatt spiser egg og melkeprodukter. Jeg synes det er fælt hvordan verpehønene blir behandlet i Norge, så jeg har derfor holdt meg til egg fra frittgående høns. Men, hvor frie er egentlig frittgående høns?

I dag er 50% av norske høner "frittgående". Jeg må innrømme at jeg ikke har tenkt så mye gjennom dette før, men jeg burde vel ha skjønt at hønene ikke er så frittgående som de skal ha det til. Disse hønene lever i låvebygg i flokker på typisk 7500 høns, uten mulighet til å gå utendørs. Det finnes to typer av slike anlegg: 

  • En-etasjes, som vil si at alle hønene går på et låvegulv med en opphøyet platting hvor det er avlukker for egglegging.
  • Fler-etasjes, inni en låve der det befinner seg rekker av hyllesystemer av metall som hønene beveger seg mellom, og det er avlukker for egglegging i flere hyller. Dette kalles også for aviarer. På toppen av aviarene er det metallstenger som hønene sitter på om natten.I følge Nortura (norges største merkevarehus innen kjøtt- og eggprodukter) er 3% av de "frittgående" anleggene en-etasjes, mens resten er aviarer. I alle "frittgående" anlegg skal det være maksimum 9 høner per kvadratmeter gulvareal. I aviarer teller hver hylle med i gulvarealet, altså kan man ha mange flere høner i et gitt rom enn i et en-etasjes anlegg. 

"Frittgående" høns er altså ikke så frittgående som det kommer frem, og jeg har kjøpt min siste pakke med egg fra "frittgående" høns.

Et annet alternativ er økologiske egg. Økologiske høner holdes i samme type innredning som "frittgående" høns, altså i aviarer, med ca. 7000 høner. Til forskjell fra "frittgående" anlegg er grensen per kvadratmeter 6 høns, og hønene må ha mulighet til å gå ute i en tredjedel av livet sitt. Utearealet skal være på 2 kvadratmeter per høne. Det er imidlertid stor forskjell på kvaliteten av utearealene. Det finnes såklart mindre økologiske gårder der forholdene er mindre industrialiserte, men de fleste økologiske eggene kommer naturlig nok fra større gårder. 

Om dere vil lese mer om dette, klikk her

#dyrevern #dyrevelferd #frittgåendehøns #egg #mat #hjertesak


om bloggen

De aller fleste av oss har en sak, et tema, en interesse etc. som opptar oss litt ekstra, eller som jeg liker å kalle det; en hjertesak.

Siden jeg var liten har jeg alltid hatt en spesiell interesse for dyr. Da jeg var yngre og ikke visste bedre tok jeg det som en selvfølge at dyr ble behandlet med respekt på lik linje som vi behandler våre medmennesker. Jo eldre jeg ble, og jo mer jeg lærte, begynte jeg å forstå hvor feil dette var. Dyr og mennesker er kanskje forskjellige arter, men vi har begge like mye rett til å leve på denne jorda. Dyr har følelser og tanker akkurat som oss. På samme måte som oss vil de leve og utfolde seg, oppleve glede og unngå smerte. Vi kan kasnkje ikke snakke sammen som meg og deg, men det betyr ikke at de er noe mindre verdt av den grunn. Desverre er det slik at mange dyr blir behandlet som et produkt til gode for mennesker, og må tilbringe hele sitt liv i smerte og fangenskap. I det siste har det blitt mer og mer fokus på dette i media, men det er langt i fra nok. Det er veldig mange feilinformerte og underinformerte mennesker der ute, og dette vil jeg være med å forandre på med denne bloggen. Dyrevelferd er min hjertesak. 

Jeg har kanskje ikke levd så lenge enda, og ja - det er mye jeg ikke har greie på. Allikevel vil jeg dele det lille jeg vet med dere, og bruke bloggen slik at vi kan lære enda mer sammen og bruke denne kunnskapen til å forbedre dyrevelferden i Norge. 

 

"The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated"
- Mahatma Gandhi


Malin Prytz

En blogg med hovedfokus på min hjertesak: dyrevelferd ♥

Kontakt: minhjertesak@hotmail.com

Follow on BloglovinBla i bloggen hits